sv
sv

Case Study: Återvinningscentralen Måsalycke (st. Olof) – Förbättrad Miljöhantering med ViaCon 

Bakgrund

Återvinningscentralen Måsalycke i St. Olof, en del av Simrishamn, spelar en avgörande roll för hanteringen och bearbetningen av avfall på ett miljömässigt säkert och hållbart sätt. Denna anläggning behövde en fungerande lösning för att förhindra förorening av marken och de omgivande ekosystemen från de olika avfallsmaterial som hanteras där. 

Utmaningen 

Den främsta utmaningen som återvinningscentralen Måsalycke stod inför var att utforma och implementera ett system som effektivt kunde innehålla potentiella föroreningar inom området, därigenom skydda den lokala miljön och grundvattnet. Centralen behövde en hållbar, pålitlig och miljövänlig lösning för att hantera avrinning och lakvatten, vanliga problem på återvinningscentraler. 

Lösningen 

ViaCon tillhandahöll en omfattande geoteknisk lösning som omfattade ett flerskiktat system. Grunden inkluderade en geotextillager längst ner för filtrering och separation, följt av ett skikt av LDPE (lågdensitetspolyeten) plast som fungerar som en ogenomtränglig barriär. Ovanpå detta installerades en dräneringsmatta för att underlätta kontrollerad borttagning av vatten, vilket säkerställer att eventuell förorenad vätska kan samlas in och behandlas effektivt innan den släpps ut. 

Download pdf

Lösningen 

  • Teknisk Expertis: ViaCon använde sin omfattande erfarenhet inom geoteknisk ingenjörskonst för att utforma ett lagerbaserat innehållningssystem som uppfyller de specifika behoven hos avfallshanteringsanläggningar.  
  • Miljöskydd: De valda materialen, inklusive LDPE och geotextil, är inte bara effektiva för att innehålla föroreningar utan har också låg miljöpåverkan. ViaCons tillvägagångssätt säkerställer långsiktig hållbarhet och skydd av det lokala ekosystemet.  
  • Materialanvändning: ViaCon använder material som är både funktionella och miljövänliga, inklusive brännbara geomembran som är enkla att återvinna. 
  • Anpassade Lösningar: Det skräddarsydda systemet, utformat för att hantera de specifika typerna av avfall och miljöförhållanden vid Måsalycke, visar ViaCons förmåga att anpassa sig och möta unika klientbehov.  
  • Pålitlighet och Hållbarhet: De tillhandahållna lösningarna är byggda för att hålla, vilket minskar behovet av frekvent underhåll och säkerställer att återvinningscentralen kan drivas effektivt och utan miljörisker under många år. 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound