sv
sv

StormWater Solutions

Lösningar som hjälper dig hantera konsekvensen av skyfall

Ett kraftigt skyfall kan vara förödande om inte dagvattenhanteringen är genomtänkt och rätt dimensionerad. ViaCon har ett brett utbud av både standard- och specialanpassade lösningar för hantering av dagvatten.

Med vår beprövade tekniska expertis är ViaCons StormWater Solutions och produkter utformade för att möta utmaningarna med dagvattenhantering.

Vi erbjuder er lösningar som sträcker sig från dagvattenretention och infiltration till lagring av brandvatten, processvatten och sandseparation.

Kunder

Slutanvändare: Industriell och kommersiell byggnad använder Specialiserade mark- / jordflyttningsentreprenörer

Tillämpningsområden

Lagring av dagvatten, brandtanksystem

Konkurrensfördelar

Total kostnadsfördel jämfört med konkurrerande material som plast och betong för större projekt som är föremål för belastning, vattenförorening, utrymmesbegränsningar, vanligtvis under parkeringsplatser för detaljhandels- och industriområden

Retention tank
Dagvattentank
Infiltration tank
Infiltrationstank
Fireproof tanks
Brandvattentank
Utjämningsmagasin
Olje- och sandavskiljare

Våra olika typer av vattentankar

Dagvattentank

Dagvattentankar används för att tillfälligt lagra stora mängder regnvatten och släppa ut i ett befintligt avloppsnät eller naturlig miljö. Retentionstankar är gjorda av spiralkorrugerade rör HelCor alternativt plastbelagd TrenchCoat för längre livslängd.

Infiltrationstankar

Infiltrationstankar används för att lagra stora mängder dagvatten temporärt och därefter infiltreras vattnet ut, därefter infiltreras vattnet ut i marken. I och med klimatförändringarna och den ökade nederbördsmängd de medför är den här typen av tankar helt nödvändiga för att kunna förhindra översvämningar.

Brandvattentankar

Brandvattentankar är horisontella strukturer under mark som används för att lagra vatten i händelse av brand. De tillverkas av HelCor-rör eller Trenchcoat och kan utrustas med flera typer av pumpar eller ett sugsystem.

Vattenåtervinningstank

Ett relativt nytt användningsområde för dagvattentankar som syftar till att regnvatten från hårdgjorda ytor som exempelvis parkeringar, takavvattning från byggnader, leds till en samlingstank. Efter eventuell rening eller filtrering kan vattnet därefter återanvändas för exempelvis bevattning av grönytor, kyla eller ledas tillbaka in i byggnader för annan användning. Tankens uppbyggnad är densamma som för övriga tankar men användningsområdet skiljer dem åt.

Utjämningsmagasin

Utjämningsmagasin används för att lagra stora mängder dagvatten tillfälligt och släppa ut det i ett befintligt avloppsnät eller i en naturlig miljö. De är oumbärliga för att lösa problemen som orsakas av torka och ökad nederbörd till följd av klimatförändringarna.

Olje- och sandavskiljare

Olje- och sandavskiljare är tankar som används för att samla upp och filtrera förorenat dagvatten och sedan släppa ut det i ett avloppssystem eller i marken. Med den ökade nederbördsmängden ansamlas olja och föroreningar på betongytor i stads- och industriområden och spolas ut i grundvattnet där det förorenar miljön.

Hör av dig!

Behöver du hjälp att välja rätt vattentankslösning som passar dina behov? Vi hjälper dig!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound