sv
sv

Bridges & Culverts Solutions

Vi förser kunderna med miljövänliga, kostnadseffektiva och flexibla lösningar.

Med över 35 års erfarenhet inom anläggningsarbeten har vi etablerat oss som ledande inom branschen och erbjuder specialiserade broar och stora vägtrummor i världsklass. Våra produkter kännetecknas av sin styrka, hållbarhet och kostnadseffektivitet och är utformade för att möta de mest krävande behoven inom infrastruktur.

Inom vårt omfattande tjänsteutbud ingår konstruktion, återuppbyggnad och relining av olika element inom infrastruktur såsom kulvertar, broar, viadukter, planskilda korsningar, viltövergångar, tunnlar med mera. En viktig del av vårt arbete är att skapa säkra och effektiva infrastrukturanslutningar och korsningar som möjliggör smidig passage för både fordon och natur.

När det kommer till att hantera vattenflöden och säkerställa dränering är våra stora vägtrummor en viktig del av våra lösningar. Dessa kraftfulla strukturer är utformade för att hantera betydande mängder vatten och säkerställa att vägbanor och järnvägar förblir öppna och säkra även under extrema väderförhållanden. Vårt fokus på hållbarhet och miljövänlighet genomsyrar även våra vägtrummor, vilket gör dem till ett ansvarsfullt val för våra projekt.

Oavsett om det handlar om att bygga nya infrastrukturanläggningar, förbättra befintliga eller reparera skador, så strävar vi alltid efter att leverera de bästa lösningarna till våra kunder. Vår mångsidighet och expertis gör oss till en pålitlig partner inom infrastrukturbyggande och vi ser fram emot att fortsätta bidra till säker och effektiv transport och dräneringssystem.

 

Kunder

Slutanvändare: Väg- och järnvägsmyndigheter Direktkunder: Väg- och järnvägsentreprenörer

Tillämpningsområden

Vattenbroar och kulvertar, väg- och järnvägsviadukter, faunapassager, gångtunnlar osv.

Konkurrensfördelar

Total kostnadsfördel jämfört med betonglösningar i flera tillämpningar, t.ex. mindre vattenbroar och kulvertar, ekologiska korsningar, gångtunnlar, järnvägsövergångar etc.

UltraCor ViaCon
UltraCor
SuperCor
MultiPlate
HelCor
Conspan
Conspan
ViaCon Acrow bridge
Acrow bridges/tillfälliga broar
ViaCon group plastic pipes
Plaströr/kulvertar
TrenchCoat PipeArch
TrenchCoat PipeArch

Hör av dig!

Behöver du hjälp att välja rätt brolösning eller kulvertar som passar dina behov? Vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vanliga frågor om broar, passager och vägtrummor

Vilka är fördelarna med att använda vägtrummor i betong?

Betongvägtrummor är kända för sin hållbarhet och långa livslängd. De är också starka nog att bära tunga belastningar och kräver minimalt underhåll. Dessutom hjälper de till att förhindra översvämningar och upprätthålla en jämn vägyta.

Vad är underhållskraven för betongvägtrummor?

Betongvägtrummor kräver generellt sett minimalt underhåll. Periodisk inspektion för att säkerställa att de är fria från blockeringar eller skador är viktigt. Eventuell rengöring eller reparation ska utföras vid behov.

Vad är en viltpassage?

En viltpassage är en särskilt utformad struktur inom väg- och vägbyggnad som möjliggör en säker korsning för vilda djur över eller under vägar och motorvägar. Syftet är att minska trafikolyckor med vilt och bevara djurens livsmiljö.

Hur fungerar en viltpassage?

En viltpassage kan vara en bro, tunnel eller annan typ av struktur som ger djuren en separat väg att använda för att korsa vägen utan att riskera kollision med fordon. Det kan inkludera naturliga växtmaterial för att efterlikna djurens naturliga livsmiljö.

Varför är viltpassager viktiga?

Viltpassager är viktiga eftersom de minskar trafikolyckor med vilt, vilket räddar både människors liv och djurens liv. Dessutom hjälper de till att skydda ekosystemet och bevara biologisk mångfald.

Vad är de olika typerna av brokonstruktioner?

Det finns flera typer av brokonstruktioner, inklusive bågbroar, hängbroar, balkbroar, kabelbroar och fler. Val av brotyp beror på faktorer som plats, trafikbelastning och ändamål.

Vad är en faunapassage?

En faunapassage är en speciell struktur som används för att möjliggöra djurens passage över eller under vägar och motorvägar. Den syftar till att minska påkörningar av vilda djur och bevara deras livsmiljö.

Hur fungerar en faunapassage?

En faunapassage fungerar genom att erbjuda en säker korridor för djur att korsa trafikerade områden. Det kan vara en naturligt utformad passage eller en särskilt konstruerad bro eller tunnel.

Varför är faunapassager viktiga?

Faunapassager är viktiga för att minska trafikolyckor med vilt och bevara vilda djurs livsmiljöer. De hjälper till att skydda både människors och djurs säkerhet.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound