sv
sv

Bridges & Culverts Solutions

Vi förser kunderna med miljövänliga, kostnadseffektiva och flexibla lösningar.

Med över 35 års erfarenhet inom anläggningsarbeten har vi etablerat oss som ledande inom branschen och erbjuder specialiserade broar och stora vägtrummor i världsklass. Våra produkter kännetecknas av sin styrka, hållbarhet och kostnadseffektivitet och är utformade för att möta de mest krävande behoven inom infrastruktur.

Inom vårt omfattande tjänsteutbud ingår konstruktion, återuppbyggnad och relining av olika element inom infrastruktur såsom kulvertar, broar, viadukter, planskilda korsningar, viltövergångar, tunnlar med mera. En viktig del av vårt arbete är att skapa säkra och effektiva infrastrukturanslutningar och korsningar som möjliggör smidig passage för både fordon och natur.

När det kommer till att hantera vattenflöden och säkerställa dränering är våra stora vägtrummor en viktig del av våra lösningar. Dessa kraftfulla strukturer är utformade för att hantera betydande mängder vatten och säkerställa att vägbanor och järnvägar förblir öppna och säkra även under extrema väderförhållanden. Vårt fokus på hållbarhet och miljövänlighet genomsyrar även våra vägtrummor, vilket gör dem till ett ansvarsfullt val för våra projekt.

Oavsett om det handlar om att bygga nya infrastrukturanläggningar, förbättra befintliga eller reparera skador, så strävar vi alltid efter att leverera de bästa lösningarna till våra kunder. Vår mångsidighet och expertis gör oss till en pålitlig partner inom infrastrukturbyggande och vi ser fram emot att fortsätta bidra till säker och effektiv transport och dräneringssystem.

 

Kunder

Slutanvändare: Väg- och järnvägsmyndigheter Direktkunder: Väg- och järnvägsentreprenörer

Tillämpningsområden

Vattenbroar och kulvertar, väg- och järnvägsviadukter, faunapassager, gångtunnlar osv.

Konkurrensfördelar

Total kostnadsfördel jämfört med betonglösningar i flera tillämpningar, t.ex. mindre vattenbroar och kulvertar, ekologiska korsningar, gångtunnlar, järnvägsövergångar etc.

UltraCor ViaCon
UltraCor
SuperCor
MultiPlate
HelCor
Conspan
Conspan
ViaCon Acrow bridge
Acrow bridges/tillfälliga broar
ViaCon group plastic pipes
Plaströr/kulvertar
TrenchCoat PipeArch
TrenchCoat PipeArch

Hör av dig!

Behöver du hjälp att välja rätt brolösning eller kulvertar som passar dina behov? Vi hjälper dig!

Kontakta oss

Brokonstruktioner och lösningar med hållbart fokus

Vårt fokus ligger på hållbarhet och effektivitet, speciellt när det gäller produkter baserade på korrugerat stål. I takt med att vi expanderar i Europa, fortsätter vi att erbjuda brolösningar som inte bara möter, utan överträffar kundens förväntningar.

Våra brokonstruktioner är utformade för att erbjuda både teknisk säkerhet och miljömässig hållbarhet. Genom att kombinera decennier av erfarenhet med spjutspetsteknologi, erbjuder vi brokonstruktioner som är både innovativa och anpassningsbara till unika projektbehov. Vi förstår vikten av att skapa brokonstruktioner som är inte bara funktionella utan också estetiskt tilltalande och i harmoni med sin omgivning.

Bygga bro med korrugerat stål

Bygga bro med korrugerat stål är en hållbar och kostnadseffektiv lösning som erbjuder flera fördelar. Korrugerat stål är extremt starkt och hållbart, vilket gör det idealiskt för användning i brokonstruktioner. Dess flexibilitet och formbarhet möjliggör skapandet av olika broformer och storlekar, vilket ger ingenjörer och arkitekter stort utrymme för kreativitet och design.

En av de främsta fördelarna med att bygga bro med korrugerat stål är den snabba installationsprocessen. Korrugerade stålelement är lätta att transportera och hantera på byggplatsen, vilket resulterar i kortare byggtider och minskade kostnader för arbetskraft och utrustning. Dessutom kräver korrugerat stål minimalt underhåll och har en lång livslängd, vilket gör det till ett ekonomiskt och hållbart alternativ för brokonstruktioner.

Vi på ViaCon är experter på att designa och tillverka broar med korrugerat stål. Med vår erfarenhet och expertis kan vi skapa skräddarsydda lösningar som uppfyller våra kunders specifika behov och krav. Oavsett om det handlar om små gångbroar eller stora motorvägsbroar strävar vi efter att leverera brokonstruktioner av högsta kvalitet som är både tekniskt överlägsna och estetiskt tilltalande. Med vår hjälp kan du bygga broar som är hållbara, kostnadseffektiva och vackra.

Kulvertar som en miljövänlig lösning

Kulvertar är avgörande för att möjliggöra säker passage för vattenflöden, fotgängare och fordon under vägar, järnvägar och andra infrastrukturer. Vid konstruktion av kulvertar är det viktigt att välja en hållbar och pålitlig material för att säkerställa långsiktig prestanda och minimalt underhåll.

Korrugerat stål är ett utmärkt val för byggande av kulvertar på grund av dess hållbarhet, motståndskraft mot korrosion och flexibilitet. ViaCons kulvertar av korrugerat stål är tillverkade av högkvalitativt material som är utformat för att klara av de tuffaste väderförhållandena och belastningarna. Våra kulvertar är lätta att transportera och installera, vilket minskar byggtiderna och kostnaderna för projektet. Med våra konstruktioner kan du bygga kulvertar som är både hållbara och kostnadseffektiva samtidigt som de uppfyller de strikta kraven för kvalitet och säkerhet.

Vanliga frågor om broar, passager och vägtrummor

Kan korrugerat stål användas för att bygga broar och kulvertar i alla typer av terräng?

Ja, korrugerat stål är mycket mångsidigt och kan användas i olika typer av terräng, inklusive platta eller kuperade områden. Dess flexibilitet gör det lämpligt för olika topografier och markförhållanden.

Hur säkerställs att broar och kulvertar byggda med korrugerat stål är stabila och hållbara?

ViaCon genomför noggranna tekniska beräkningar och tester för att säkerställa att broar och kulvertar byggda med korrugerat stål är stabila och hållbara under olika belastning- och väderförhållanden. Dessutom följer vi strikta kontrollprocesser under hela byggprocessen.

Vad är en viltpassage?

En viltpassage är en särskilt utformad struktur inom väg- och vägbyggnad som möjliggör en säker korsning för vilda djur över eller under vägar och motorvägar. Syftet är att minska trafikolyckor med vilt och bevara djurens livsmiljö.

Hur fungerar en viltpassage?

En viltpassage kan vara en bro, tunnel eller annan typ av struktur som ger djuren en separat väg att använda för att korsa vägen utan att riskera kollision med fordon. Det kan inkludera naturliga växtmaterial för att efterlikna djurens naturliga livsmiljö.

Varför är viltpassager viktiga?

Viltpassager är viktiga eftersom de minskar trafikolyckor med vilt, vilket räddar både människors liv och djurens liv. Dessutom hjälper de till att skydda ekosystemet och bevara biologisk mångfald.

Vad är de olika typerna av brokonstruktioner?

Det finns flera typer av brokonstruktioner, inklusive bågbroar, hängbroar, balkbroar, kabelbroar och fler. Val av brotyp beror på faktorer som plats, trafikbelastning och ändamål.

Vad är en faunapassage?

En faunapassage är en specialdesignad struktur som är avsedd att underlätta djurens rörelse över eller under vägar och motorvägar. Dessa passager är utformade för att skapa en trygg övergång för vilda djur och att minska risken för olyckor genom att minimera kollisioner mellan fordon och fauna. Faunapassager kan inkludera olika typer av konstruktioner, såsom broar, tunnlar, eller övergångar, som är anpassade för att passa olika arter och deras rörelsemönster. Dessa strukturer är en viktig del av bevarandearbetet och hjälper till att upprätthålla ekosystemets balans genom att säkerställa att djuren kan fortsätta sina naturliga beteenden och migreringsmönster utan att hindras av mänskliga infrastruktur.

Hur fungerar en faunapassage?

En faunapassage fungerar genom att skapa en säker och tillgänglig korridor för djur att passera över eller under trafikerade områden, såsom vägar eller motorvägar. Dessa passager kan vara naturliga eller konstgjorda och är utformade för att minimera risken för olyckor och samtidigt möjliggöra för djur att fortsätta sina naturliga rörelsemönster och migreringsvägar. Genom att erbjuda en trygg övergång för djuren bidrar faunapassager till att minska påkörningar och bevara den biologiska mångfalden i området. Faunapassager kan vara utformade på olika sätt beroende på arters beteenden och behov, och de kan inkludera element som gröna korridorer, broar, tunnlar, stängsel och vägledande strukturer för att leda djuren mot passagen.

Varför är faunapassager viktiga?

Faunapassager är av yttersta vikt för att minska trafikolyckor med vilt och för att bevara de naturliga livsmiljöerna för vilda djur. Genom att erbjuda en säker väg för djuren att korsa trafikerade områden minskar faunapassager risken för påkörningar, vilket inte bara skyddar djuren utan även förhindrar skador på fordon och eventuella farliga situationer för människor. Utöver att främja säkerheten bidrar faunapassager också till att upprätthålla ekosystemens balans genom att säkerställa att djur kan röra sig fritt mellan olika livsmiljöer och fortsätta sina naturliga beteendemönster, inklusive födosökning, parning och migration. Genom att bevara dessa biologiska korridorer kan faunapassager också bidra till att bevara den genetiska mångfalden och öka motståndskraften hos vilda djurpopulationer mot klimatförändringar och habitatförlust. På så sätt spelar faunapassager en avgörande roll för att upprätthålla ekologiska balanser och främja hållbar samexistens mellan människor och djur.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound