sv
sv

Dagvattentankar

Dagvattentankar används för att tillfälligt lagra stora mängder regnvatten och släppa ut i ett befintligt avloppsnät eller naturlig miljö. Retentionstankar är gjorda av spiralkorrugerade rör HelCor.

 

Dagvattenmagasin är en nyckelkomponent inom dagvattenhantering. Dessa magasin spelar en avgörande roll för att minimera riskerna för översvämningar, minska belastningen på avloppsnätet och främja en mer hållbar användning av regnvatten.

Kontakta oss
Crater Created with Sketch.
ViaCon Retantiontanks

Framtidens dagvattenhantering

Ett av de viktigaste områdena för dagvattenhantering är behandling av ytvatten från olja och sandpartiklar. Högeffektiva reningsverk skyddar miljön från farliga föroreningar.

Våra dagvattentankar är tillverkade av lätt, stark och pålitlig konstruktion.

ViaCon kan erbjuda retentionstankar av olika konstruktioner som kan anpassas till olika områden.

Tillämpningsområden

Parkeringsplatser
Vägar
Lager
Logistikcenter
Parker

Har du ett projekt?

KOntakta oss

Funktioner och fördelar

Våra produkter har låg vikt och är därför lätta att transportera och installera

Kräver minimalt med utrustning och arbetskraft

Installation kräver inga extra materialkostnader

Kan dimensioneras för full trafiklast

Tack vare vår egen produktion kan vi anpassa våra produkter

Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen

Regnvattentankar för en hållbar framtid

Regnvattentankar har blivit en central komponent inom hållbar vattenhantering och miljövänlig byggteknik. Dessa tankar spelar en avgörande roll när det gäller att samla in, lagra och använda regnvatten för att minimera avfall, skydda miljön och bidra till en mer hållbar framtid.

En regnvattentank är en behållare som är speciellt designad för att samla in och lagra nederbörd, särskilt regnvatten. Denna teknik har vuxit i popularitet som en reaktion på ökad medvetenhet om vattenresurser och miljöansvar.

Våra regnvattentankar är tillverkade av galvaniserad plåt och finns i olika storlekar för att passa olika användningsområden.

HÖR AV DIG!

Har ni en idé eller ett projekt? Låt oss samarbeta!

Kontakta oss

Vanliga frågor om vattentankar

Vad är ett dagvattenmagasin?

Ett dagvattenmagasin är en anordning som används för att temporärt lagra och hantera stora mängder regnvatten. Det är utformat för att förhindra översvämningar och erosion genom att sakta ner avrinningen av dagvatten och släppa ut det på ett kontrollerat sätt.

Vad är skillnaden mellan en dagvattentank och ett dagvattenmagasin?

Termerna används ofta synonymt, men en dagvattentank refererar vanligtvis till en specifik struktur för att lagra vatten, som till exempel ett rörmagasin, medan ett dagvattenmagasin kan vara en bredare term som inkluderar olika lösningar för att hantera dagvatten.

Hur fungerar ett dagvattenmagasin?

Ett dagvattenmagasin fungerar genom att samla in regnvatten från ett område och lagra det temporärt. När nivån i magasinet når en viss gräns, släpps vattnet ut antingen i ett befintligt avloppsnät, naturlig miljö eller används för bevattning.

Hur kan dagvattenmagasin bidra till en bättre miljö?

Dagvattenmagasin hjälper till att minska risken för förorening i vattendrag genom att avlägsna föroreningar från regnvatten. De kan även användas för återanvändning av vatten, vilket minskar behovet av att ta från naturresurser.

Vad är skillnaden mellan dagvattenrör och dagvattenmagasin?

Dagvattenrör används för att transportera dagvatten från en plats till en annan, medan dagvattenmagasin används för att temporärt lagra och hantera dagvatten innan det släpps ut eller används. Ökas volymen i dagvattenrören samtidigt som flödet begränsas kan även en lagrings/magasinsfunktion uppnås i dagvattenrör.

Vad är en bevattningstank och hur skiljer den sig från en dagvattentank?

En bevattningstank är en speciell typ av tank som används för att lagra vatten för bevattning av grönytor, trädgårdar och grödor. Skillnaden ligger i användningen, där en bevattningstank primärt används för bevattning, medan en dagvattentank hanterar dagvatten från regn och avrinning.

Kan en dagvattentank också användas som en bevattningstank?

Ja, i vissa fall kan dagvattentankar också användas för bevattning om vattnet har renats och är lämpligt för ändamålet. Detta kan bidra till att spara på vattenresurser.

Vilka är de vanligaste användningsområdena för bevattningstankar?

Bevattningstankar används främst för grönytor, jordbruk, trädgårdar, golfbanor och grödor. De är en kritisk komponent för att säkerställa tillgång till vatten för odling och landskapsbevattning.

Hur kan jag säkerställa att vattnet i en bevattningstank är lämpligt för bevattning?

Vattnet i en bevattningstank bör genomgå lämplig behandling och filtrering för att säkerställa att det är fritt från föroreningar och lämpligt för bevattning. Detta kan inkludera avskiljning av partiklar och kemisk behandling om det behövs.

Vad är en regnvattentank?

En regnvattentank är en behållare som används för att samla in och lagra regnvatten från taket på byggnader. Det lagrade vattnet kan sedan användas för olika ändamål, inklusive bevattning och andra icke-dricksändamål.

Vad är syftet med regnvattenåtervinning?

Syftet med regnvattenåtervinning är att använda regnvatten som en alternativ vattenkälla för icke-dricksändamål, såsom bevattning, toalettsköljning och tvätt. Detta minskar trycket på dricksvattenförsörjningen och hjälper till att spara på vattenresurser.

Hur fungerar ett fördröjningsmagasin och vad är dess syfte?

Ett fördröjningsmagasin är en anordning som används för att temporärt lagra dagvatten och gradvis släppa det i avloppsnätet eller naturliga vattendrag. Syftet är att minska riskerna för översvämningar genom att fördröja flödet av regnvatten till avrinningssystemet.

Vilka fördelar finns det med att använda regnvattenåtervinningssystem?

Fördelarna med att använda regnvattenåtervinningssystem inkluderar minskad användning av dricksvatten för icke-dricksändamål, kostnadsbesparingar och minskad belastning på vattenförsörjningssystemet.

Kan jag använda en dagvattentank för regnvattenåtervinning?

Ja, i vissa fall kan en dagvattentank användas för att samla in regnvatten för återvinning, förutsatt att vattnet renas och behandlas enligt behov.

Hur fungerar ett rörmagasin?

Ett rörmagasin, även känt som en dagvattentank eller vattentank, fungerar genom att tillfälligt lagra stora mängder regnvatten som samlas in från olika ytor, som tak, vägar, parkeringsplatser och liknande. Tanken är utformad med hållbara rör, vanligtvis spiralformade korrugerade rör, såsom HelCor® från ViaCon, som är kända för sin styrka och hållbarhet.

När regnvattnet samlas in och riktas mot rörmagasinet, strömmar det in i tanken och lagras där istället för att överbelasta avloppssystemet eller skapa översvämningar. Eftersom rörmagasinets rör har stor vattenkapacitet, kan de hålla betydande mängder vatten tills det antingen kan släppas ut i det befintliga avloppsnätet eller långsamt infiltrera i den omgivande marken.

Detta system hjälper till att förhindra översvämningar och minska risken för skador på egendomar och miljön genom att effektivt hantera och fördela regnvatten. Rörmagasiner är en del av modern dagvattenhantering och hjälper till att bevara och återanvända regnvatten på ett miljövänligt sätt. De är också anpassningsbara och kan användas i olika tillämpningsområden, inklusive parkeringsplatser, vägar och lager, och erbjuder en rad fördelar, som låg vikt, snabb installation och hållbarhet.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound