sv
sv

Case Study: Lsr & Sysav – Miljöskydd Och Ekologisk Mångfald Med Viacon 

Bakgrund

Lsr och sysav, två anläggningar som är avgörande för avfallshantering i skåne, använder avancerade tekniker för att behandla, återvinna och slutförvara avfall från hushåll och industrier. Belägna vid kusten, där rikligt fågelliv frodas, ställs dessa anläggningar inför utmaningen att hantera avfall på ett sätt som inte bara skyddar utan också främjar den lokala miljön.

Projektet stärker inte bara skyddet för miljön utan skapar även ett rikt ekosystem där fåglar och insekter kan finna bostäder, vilket exemplifieras av de instektshotell som byggts. Denna ansats understryker vikten av att tänka på avfallshantering inte bara som en funktionell nödvändighet utan som en möjlighet att bidra till ett rikare och mer mångsidigt eko liv. 

Utmaningen 

Att utveckla en slutförvaringslösning som säkerställer att avfallet inte skadar den omgivande miljön är en komplex uppgift. Speciellt viktigt är att skydda det känsliga ekosystemet i och omkring anläggningarna, och att skapa förutsättningar för biologisk mångfald med särskilt fokus på det lokala fågellivet. 

Lösningen 

ViaCon tillhandahöll en geoteknisk lösning som omfattar användning av SkyddsGeo för att skydda LDPE-membranet (Low Density Polyethylene) mot skador från grövre laster. Ett omfattande dränmattesystem implementerades också för att säkerställa effektiv avvattning och skydda mot läckage. Ovanpå detta läggs sand och jord som bildar en grund för växter att frodas, vilket gynnar olika arter av djur och insekter och bidrar till ett rikt eko liv. 

Download pdf

Lösningen 

  • Miljömedvetenhet: ViaCon’s lösningar skyddar aktivt miljön genom att förhindra kontaminering och främja biologisk mångfald. 
  • Teknisk erfarenhet: Med decennier av erfarenhet levererar ViaCon pålitliga och hållbara geosyntetiska material. 
  • Ekologisk mångfald: Genom att konstruera områden som stödjer växt- och djurliv bidrar ViaCon till att skapa habitat för en mängd olika arter. 
  • Materialanvändning: ViaCon använder material som är både funktionella och miljövänliga, inklusive brännbara geomembran som är enkla att återvinna. 
  • Långsiktigt tänkande: Lösningarna är utformade för att hålla över tiden, vilket minskar behovet av framtida underhåll och materialanvändning. 
  • Förtroende och trygghet: Kunder känner sig trygga med ViaCon tack vare deras pålitliga historik och expertis inom branschen. 
  • Exceptionell Professionalism: ViaCon har erkänts för deras professionella inställning och överlägsna arbetsmetoder. Deras kompetens har lett till att kunderna upplevt en distinkt skillnad jämfört med tidigare arbete utfört på platsen. Detta understryker ViaCon’s engagemang för att leverera tjänster av högsta kvalitet. 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound