sv
sv

Case Study: Northvolt Skellefteå – Dammlösningar Med Viacon

Bakgrund

NorthVolt-anläggningen i Skellefteå, där batterier för framtidens fordon produceras, uppstår en utmaning i hanteringen av processvatten och dagvatten som blivit förorenat under tillverkningsprocessen. En säker och effektiv process för att leda bort detta vatten till reningsverk är avgörande för att upprätthålla miljöstyrningskraven. 

Utmaningen 

NorthVolt stod inför utmaningen att hantera stora mängder förorenat vatten. Vattnet, som måste behandlas innan det kan släppas ut i naturen, skapade ett krav på en robust lösning för att fördröja och kontrollera flödet till reningsverket. 

Lösningen 

ViaCon implementerade en lösning som inbegriper bitumenmembran, även känt som ”colleen tage”, vilket fungerar som ett effektivt tätskikt. Membranet, som är anpassat för de specifika behoven hos NorthVolt, används för att klä dammar där förorenat vatten kan samlas upp. Dammarna, som täcker en yta på 10–11 tusen kvadratmeter, fylls till en viss nivå innan vattnet pumpas vidare till reningsanläggningar. Detta system spelar en avgörande roll i att dämpa flödet och belastningen på reningsverken. 

Download pdf

Lösningen 

  • Innovation i miljöskydd: ViaCon är först i Sverige med att använda sig av bitumenmembran ”colleen tage” för miljöskyddande ändamål, vilket bevisar deras förmåga att leda med innovativa lösningar. 
  • Erfarenhet och hållbarhet: Genom att dra nytta av sin långa erfarenhet erbjuder ViaCon pålitliga och hållbara lösningar som är skräddarsydda för att hantera Sveriges unika miljöförhållanden. 
  • Engagemang för ekologisk integritet: ViaCons lösningar är inte bara funktionella utan också framtagna med hänsyn till långsiktig ekologisk påverkan, och stödjer därmed bevarandet av lokala naturliga habitat. 
  • Förtroende och expertis: Med en pionjäranda och en lång lista av framgångsrika projekt har ViaCon byggt upp ett starkt förtroende bland sina kunder. Deras expertis och ansvarsfulla arbetsmetoder bildar grunden för säkra och varaktiga partnerskap. 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound