sv
sv

Faunapassage

Hållbar lösning för ekosystemet

Betydelsen av viltpassager

Djur följer sina instinktiva rutter som alltför ofta kapas eller förändras av mänsklig infrastruktur. Många vägar idag utgör svåra hinder som orsakar isolering av populationer och habitat för djur.

Viltpassager bidrar till skydd av vilda djur genom att erbjuda en säker passage och minska risken för kollisioner med fordon. Det påverkar också djurens hälsa positivt och bevarar den biologiska mångfalden i regionen genom att underlätta framkomlighet för att söka föda.

Kontakta oss

Egenskaper och fördelar med faunapassager

Säker migration för djur

Faunapassager möjliggör för vilda djur att säkert korsa över eller under vägar,

Skydd av ekosystem

Genom att underlätta djurens migration mellan habitat, hjälper viltpassager till att bevara ekosystemens kontinuitet och biologiska mångfald.

Minskat antal trafikolyckor

Tack vare användningen av faunapassager kan antalet trafikolyckor med vilda djur signifikant reduceras, vilket leder till mindre materiella skador och minskad risk för förare.

Långsiktiga fördelar

Byggandet av viltpassager har en positiv inverkan på djurpopulationens hälsa och på ekosystemens harmoni, vilket ger långsiktiga fördelar för den naturliga miljön.

Diversifierade projekt

Tack vare en mångfald av projekt kan viltpassager, som inkluderar både över- och undergångar, anpassas till de specifika behoven hos olika djurarter.

Ekologisk medvetenhet

Populariseringen och byggandet av faunapassager bidrar till att öka samhällets medvetenhet om miljöskydd och harmoni mellan människor och natur.

Vill du starta ett projekt?

Kontakta oss

Vanliga frågor om faunapassager

Vilka djur använder faunapassager?

Faunapassager används av ett brett spektrum av arter, beroende på plats och miljö. I svenska förhållanden används faunapassager oftast av rådjur, hjortar, vildsvin, harar, rävar och andra vanliga djur som vistas i svenska skogar.

Vilka faktorer bör beaktas vid utformningen av viltpassager för djur?

Vid utformningen av en viltpassage bör flera faktorer beaktas, såsom djurens naturliga passager, vilka djur som finns i området, lokal topografi, trafikanalys och identifiering av platser med hög risk för kollisioner med djur. ViaCon kan stoltsera med mer än 30 års erfarenhet av att designa och bygga passager för djur baserade på våra korrugerade stålkonstruktioner och prefabricerade CON/SPAN-element.

Vilka är fördelarna för det lokala samhället som kommer från att bygga faunapassager?

Byggandet av faunapassager bidrar till att förbättra säkerheten på vägarna genom att minska antalet trafikolyckor med djur, vilket kan leda till minskade kostnader för väg- och fordonsreparationer och behandling av skadade personer. Dessutom kan främjandet av harmoni mellan människor och natur öka medvetenheten i det lokala samhället.

Hur mäts effektiviteten av en faunapassage?

Med hjälp av övervakning installerad vid faunapassager kan vi bekräfta att vilda djur gärna nyttjar en här typen av lösning. Tack vare detta kan de på ett säkert sätt korsa vägen utan att utgöra ett hot mot sig själva eller förare. På utvalda faunapassager installeras kameror.

Kontakta oss

Har en idé eller ett projekt, låt oss samarbeta!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound