sv
sv

Fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasin används för att temporärt lagra stora mängder regnvatten och successivt släppa ut det i ett befintligt avloppssystem eller en naturlig miljö. Dessa magasin är tillverkade av spiralkorrugerade rör från HelCor.

 

Fördröjningsmagasin är en central del av regnvattenhantering. De spelar en avgörande roll för att minimera översvämningsrisken, minska belastningen på avloppsnätet och främja en hållbar användning av regnvatten. Genom att fördröja utsläppet av regnvatten bidrar de till att skydda miljön och infrastrukturen, samtidigt som de förbättrar vattenresurshanteringen.

Kontakta oss
Crater Created with Sketch.
ViaCon Retantiontanks

Fördröjningsmagasin för effektiv vattenhantering

Ett av de viktigaste områdena inom vattenhantering är behandlingen av ytvatten för att avlägsna olja och sandpartiklar. Högeffektiva reningsverk skyddar miljön från skadliga föroreningar.

Våra fördröjningsmagasin är tillverkade med en lätt, stark och pålitlig konstruktion.

ViaCon erbjuder fördröjningsmagasin i olika konstruktioner som kan anpassas till olika användningsområden. Dessa magasin är utformade för att hantera och fördröja flödet av regnvatten, vilket minskar risken för översvämningar och bidrar till en hållbar vattenhantering.

Tillämpningsområden

Parkeringsplatser
Vägar
Lager
Logistikcenter
Parker

Har du ett projekt?

KOntakta oss

Funktioner och fördelar

Våra produkter har låg vikt och är därför lätta att transportera och installera

Kräver minimalt med utrustning och arbetskraft

Installation kräver inga extra materialkostnader

Kan dimensioneras för full trafiklast

Tack vare vår egen produktion kan vi anpassa våra produkter

Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen

Fördröjningsmagasin för en hållbar framtid

Fördröjningsmagasin har blivit en central del av hållbar vattenhantering och miljövänlig byggteknik. Dessa magasin spelar en viktig roll när det gäller att samla in, lagra och använda regnvatten för att minska avfall, skydda miljön och främja en mer hållbar framtid.

Ett fördröjningsmagasin är en behållare som är specifikt utformad för att samla in och lagra nederbörd, särskilt regnvatten. Denna teknik har blivit alltmer populär i takt med ökad medvetenhet om vattenresurser och miljöansvar.

Våra fördröjningsmagasin är tillverkade av galvaniserad plåt och finns i olika storlekar för att passa olika behov och användningsområden.

HÖR AV DIG!

Har ni en idé eller ett projekt? Låt oss samarbeta!

Kontakta oss

Vanliga frågor om fördröjningsmagasin

Vad är ett fördröjningsmagasin?

Ett fördröjningsmagasin är en anläggning som är designad för att samla in och tillfälligt lagra regnvatten. Magasinet släpper sedan ut vattnet gradvis i ett befintligt avloppssystem eller i den naturliga miljön, vilket hjälper till att minska risken för översvämningar och belastning på avloppsnätet.

Hur fungerar ett fördröjningsmagasin?

Ett fördröjningsmagasin fungerar genom att samla upp regnvatten från tak, vägar och andra ytor. Vattnet lagras i magasinet och släpps ut kontrollerat över tid. Detta minskar omedelbara vattenmängder som behöver hanteras av avloppssystemen och minskar risken för översvämningar.

Vilka är fördelarna med att använda ett fördröjningsmagasin?

Fördelarna med att använda ett fördröjningsmagasin inkluderar:

  • Minskad risk för översvämningar
  • Avlastning av avloppssystemet
  • Förbättrad vattenkvalitet genom sedimentation och filtrering
  • Möjlighet att återanvända regnvatten för bevattning och andra ändamål
  • Främjande av hållbar vattenhantering

Hur stor kapacitet behöver mitt fördröjningsmagasin ha?

Kapaciteten på ditt fördröjningsmagasin beror på flera faktorer, inklusive områdets storlek, mängden nederbörd och hur mycket vatten som behöver hanteras. Det är viktigt att göra en noggrann bedömning av dessa faktorer för att säkerställa att magasinet är tillräckligt stort för att hantera vattenflödena effektivt.

Är fördröjningsmagasin miljövänliga?

Ja, fördröjningsmagasin är miljövänliga lösningar eftersom de hjälper till att minska belastningen på avloppssystemet och minskar risken för översvämningar. Genom att samla in och återanvända regnvatten kan de också bidra till att minska behovet av dricksvatten för bevattning och andra ändamål.

Behöver fördröjningsmagasin underhållas?

Fördröjningsmagasin kräver minimalt underhåll, men regelbunden inspektion och rengöring kan vara nödvändig för att säkerställa optimal funktion. Detta inkluderar att kontrollera att in- och utloppsrör inte är blockerade och att sediment inte ackumuleras i magasinet.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound