sv
sv

Geomembran

Geosyntetisk barriär för vätska och gas 

Geomembran kan täta allt från fiskdammar till deponier

Geomembran är syntetiska barriärer som används för att innesluta vätskor eller gaser, vanligtvis farliga. De tillverkas av tunna, böjliga material som PP, PE, PVC och EPDM och har exceptionellt låg genomsläpplighet. De kännetecknas av att de är mer vattentäta och hållfasta än GCL. De vanligaste användningsområdena är tätning av deponier och soptippar.

Geomembran utgör en central del av geotekniska och miljöskyddslösningar. Dessa flexibla, vattentäta barriärmaterial är tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE) och används för att säkra och täta en mängd olika konstruktioner och anläggningar.

Dessa mångsidiga material är särskilt värdefulla i dammbildningsprojekt, där de skapar en tillförlitlig barriär som förhindrar vattenläckage och bibehåller dammarnas integritet. Geomembran används också i avfallshanteringssystem och deponier, inklusive de som hanterar farligt avfall. Genom att isolera och försegla dessa områden hjälper geomembran till att minimera risken för förorening och miljöskador.

I dräneringsprojekt är geomembran en viktig komponent för att kontrollera och rikta vattenflöden, förhindra erosion och upprätthålla markens bärförmåga. De används också i kombination med andra geosyntetiska material, såsom geotextiler, för att skapa geokompositer med specifika tekniska egenskaper.

Geomembran spelar en avgörande roll i modern geoteknik och miljöskydd genom att säkerställa att projekt och anläggningar är tekniskt hållbara och miljömässigt säkra. Deras användning bidrar till att bevara våra naturresurser och minimera negativa påverkningar på miljön.

Kontakta oss

Funktioner och fördelar 

Extremt låg genomsläpplighet

Geomembran är en effektiv lösning för att innesluta vätskor, ångor och gaser. I jämförelse med GCL är de 100 % vattentäta, men i kombination med GCL blir det en praktiskt taget ogenomtränglig lösning. 

Hållfasthet

Geomembran kan tillverkas av olika polymerer beroende på tillämpning. De är beständiga mot UV-strålning, kemisk och biologisk korrosion, syror och alkalier. Den förväntade livslängden uppskattas till hela 400 år under gynnsamma förhållanden.

Anpassningsbara storlekar

De tillverkas i upp till 15 meter breda rullar. När större ytor behöver täckas fogas sektionerna samman genom värmelimning eller svetsning i fogarna för att säkerställa en stark bindning. Geomembranen kan göras precis så små eller stora som behövs, oavsett om det gäller en damm eller en deponi.

Kvalitetskontroll

Läggningen sker genom att materialet rullas ut och svetsas ihop på plats av vår specialutbildade personal. Svetsens täthet kontrolleras med lufttryck och andra kvalitetskontrolltester utförs av våra experter. Styrkan i det färdiga vattentätningsskiktet garanteras av ett omfattande kvalitetssäkringssystem som specialanpassas för varje enskilt objekt. 

Miljövänligt

Geomembran släpper inte ut några farliga ämnen i den omgivande miljön och kan återanvändas. De är giftfria och miljövänliga.

Användningsområden
  • Byggande av deponier och avfallsområden

  • Tätning av soptippar

  • Byggande av kanaler, vallar och konstgjorda vattenmagasin

  • Tätning av armerad betong och ståltankar

.
  • Tätning av bensinstationer och anläggningar för hantering av farliga ämnen

  • Tätning av återvinningsanläggningar för bilskrot

  • Diken för vägprojekt

  • Dammar

Request a quote or brochure

Vanliga frågor om geomembran

Vilka typer av geomembran finns tillgängliga?

Det finns olika typer av geomembran tillgängliga beroende på applikationen och kraven på projektet. De vanligaste typerna inkluderar HDPE (hög densitet polyeten), LDPE (låg densitet polyeten), PVC (polyvinylklorid) och EPDM (etilenpropen-dienmonomer).

Vilka projekt kan dra nytta av användningen av geomembran?

Geomembran kan användas i en mängd olika projekt, inklusive dammar, deponier, avloppsanläggningar, vattenreservoarer, geotekniska konstruktioner, bergtäkttäckning och industriella applikationer där täthet och miljöskydd är avgörande.

Är geomembran miljövänligt?

Ja, många geomembran tillverkas av återvinningsbara material och är miljövänliga alternativ för vattentätning och miljöskydd. De hjälper till att förhindra förorening av mark och vatten och skydda miljön från skadliga ämnen.

Vad är coletanche och hur används det?

Coletanche är ett tätningsmembran som används för att förhindra vätskegenomträngning i konstruktionsprojekt såsom dammar, vattenreservoarer, deponier och kanaler. Det erbjuder en effektiv barriär mot vatten, kemikalier och andra skadliga ämnen.

Läs mer om coletanche!

Vilka fördelar erbjuder coletanche jämfört med andra tätningsmaterial?

Coletanche erbjuder en rad fördelar, inklusive utmärkt vattentäthet, motståndskraft mot kemikalier och UV-strålning, enkel installation och lång livslängd. Dess flexibilitet gör det också lämpligt för olika typer av konstruktioner.

Kontakta oss

Har en idé eller ett projekt, låt oss samarbeta!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound