sv
sv

Geonät 

Geosyntetiska material för markförstärkning och stabilisering 

Geonät förstärker branta sluttningar och stabiliserar vägar

Geonät, också känt som jordarmeringsnät, är specialiserade geosyntetiska material som spelar en avgörande roll inom vägbyggnadsprojekt genom att förstärka och stabilisera marken, särskilt i områden med branta sluttningar. Dessa nät är tillverkade av olika typer av polymerer och kan konstrueras genom att svetsa remsor, strängspruta materialet, väva det, eller till och med sticka det med hjälp av garn. Vad som utmärker jordarmeringsnät är deras imponerande draghållfasthet, som kan variera från 20 till 400 kN/m. Detta innebär att de signifikant ökar markens förmåga att bära belastning. Jordarmeringsnät är dessutom konstruerade för att ha en lång livslängd på upp till 120 år, och de är motståndskraftiga mot både kemisk och biologisk korrosion.

I många fall används geonät i kombination med geotextil av nonwoven för att skapa geokompositer. I denna konfiguration fungerar jordarmeringsnätet som en förstärkande komponent för marken, medan geotextilen avskiljer och filtrerar den. Denna kombination resulterar i lägre installationskostnader och visar sig vara en mycket effektiv lösning, särskilt i områden med mjuk mark. Geonät, när de används på rätt sätt, erbjuder en pålitlig och hållbar metod för att öka markens stabilitet och bärförmåga inom olika geotekniska tillämpningar.

Kontakta oss

Regional Product Manager
ellen.lidholm@viacon.se

Funktioner och fördelar 

Kostnadseffektivt

Geonät kan läggas i branta sluttningar och stödmurar till en kostnad som är betydligt lägre än traditionella stödmurar av betong. Geonät minskar också behovet av stora mängder ballast i byggkonstruktionen, vilket gör det till en ekonomisk lösning.

Snabb och enkel installation

Installationen innebär att geonätrullarna läggs ut på den förberedda jorden. Inga tunga maskiner behövs. Arbetet kan utföras i alla väderförhållanden.

Hög styvhet

Vi erbjuder geonät med hög styvhet, vilket är viktigt för att markstabiliseringen ska ge det nödvändiga laterala stödet. Tack vare geonätens förmåga att fördela lasten jämnt minskar mängden hjulspår betydligt, även under extremt ogynnsamma markförhållanden.

Hög uthållighet

Vi använder geonät som är mycket motståndskraftiga mot installationsskador, vilket är mycket viktigt för att kunna stå emot krafterna under jordpackningen. Den förväntade livslängden är mer än 100 år.

Miljövänligt

Materialen som används i geonät släpper inte ut några farliga ämnen i den omgivande miljön. Geonät gör det möjligt att minimera mängden ballast och cement i underbyggnaden till en vägbeläggning. Detta resulterar i lägre produktionsrelaterad miljöpåverkan och ett mindre koldioxidavtryck i jämförelse med konventionella metoder samt i mindre initiala transportutsläpp och ett mindre behov av att reparera och underhålla vägbeläggningen i framtiden.

Användningsområden
 • Byggande av vägar, gator, järnvägar, spårvägar, skogsvägar

 • Byggande av väg- och järnvägsvallar med branta sluttningar

 • Reparation av raserade vallar

 • Byggande av stödmurar

 • Förlängning av jordvallar

 • Deponivallar

.

 • Vägar till vindkraftsparker

 • Byggande av flygplatser, upplag och parkeringar

 • Byggande av jordvallar på mjuk mark

 • Förstärkning av undergrund under fundament

 • Bullervallar

 • Anläggnings- och tillfartsvägar samt lastöverföringsplattformar (LTP)

Request a quote or brochure

Vill du starta ett projekt?

Kontakta oss

Kontakta oss

Har en idé eller ett projekt, låt oss samarbeta!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound