sv
sv

Geonät 

Geosyntetiska material för markförstärkning och stabilisering 

Geonät förstärker branta sluttningar och stabiliserar vägar

Geonät är specialutvecklade geosyntetiska material som ofta används i vägbyggnadsprojekt för att stabilisera och förstärka marken, särskilt i jordvallar med branta sluttningar. De tillverkas av olika slags polymerer och kan svetsas ihop av remsor, strängsprutas, vävas eller stickas av garn. Geonät kännetecknas av en draghållfasthet på mellan 20 och 400 kN/m. De garanterar en betydande ökning av markens bärförmåga. De kan konstrueras med en livslängd på upp till 120 år och är beständiga mot kemisk och biologisk korrosion.

Geonät kan också användas i geokompositer i kombination med geotextil av nonwoven. Geonätet förstärker jorden medan geotextilen avskiljer och filtrerar den. En sådan lösning ger lägre installationskostnader och är mer effektiv att använda i mjuk mark.

Kontakta oss

Funktioner och fördelar 

Kostnadseffektivt

Geonät kan läggas i branta sluttningar och stödmurar till en kostnad som är betydligt lägre än traditionella stödmurar av betong. Geonät minskar också behovet av stora mängder ballast i byggkonstruktionen, vilket gör det till en ekonomisk lösning.

Snabb och enkel installation

Installationen innebär att geonätrullarna läggs ut på den förberedda jorden. Inga tunga maskiner behövs. Arbetet kan utföras i alla väderförhållanden.

Hög styvhet

Vi erbjuder geonät med hög styvhet, vilket är viktigt för att markstabiliseringen ska ge det nödvändiga laterala stödet. Tack vare geonätens förmåga att fördela lasten jämnt minskar mängden hjulspår betydligt, även under extremt ogynnsamma markförhållanden.

Hög uthållighet

Vi använder geonät som är mycket motståndskraftiga mot installationsskador, vilket är mycket viktigt för att kunna stå emot krafterna under jordpackningen. Den förväntade livslängden är mer än 100 år.

Miljövänligt

Materialen som används i geonät släpper inte ut några farliga ämnen i den omgivande miljön. Geonät gör det möjligt att minimera mängden ballast och cement i underbyggnaden till en vägbeläggning. Detta resulterar i lägre produktionsrelaterad miljöpåverkan och ett mindre koldioxidavtryck i jämförelse med konventionella metoder samt i mindre initiala transportutsläpp och ett mindre behov av att reparera och underhålla vägbeläggningen i framtiden.

Användningsområden
 • Byggande av vägar, gator, järnvägar, spårvägar, skogsvägar

 • Byggande av väg- och järnvägsvallar med branta sluttningar

 • Reparation av raserade vallar

 • Byggande av stödmurar

 • Förlängning av jordvallar

 • Deponivallar

.

 • Vägar till vindkraftsparker

 • Byggande av flygplatser, upplag och parkeringar

 • Byggande av jordvallar på mjuk mark

 • Förstärkning av undergrund under fundament

 • Bullervallar

 • Anläggnings- och tillfartsvägar samt lastöverföringsplattformar (LTP)

Request a quote or brochure

Vill du starta ett projekt?

Kontakta oss

Kontakta oss

Har en idé eller ett projekt, låt oss samarbeta!

 

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound