sv
sv

Valvbåge

Vi förser kunderna med miljövänliga, kostnadseffektiva och flexibla lösningar.

Valvbågar, även kända som halvtrummor, är en resursfull lösning inom vattenhantering och miljöskydd. Dessa konstruktioner möjliggör återställning av vattendragets naturliga botten och eliminerar hinder för vattenlevande organismer.

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av valvbågar är deras förmåga att minimera påverkan på vattendragets botten. Detta är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och miljön i och kring vattendragen.

Kunder

Slutanvändare: Väg- och järnvägsmyndigheter Direktkunder: Väg- och järnvägsentreprenörer

Tillämpningsområden

Vattenbroar och kulvertar, väg- och järnvägsviadukter, faunapassager, gångtunnlar osv.

Konkurrensfördelar

Total kostnadsfördel jämfört med betonglösningar i flera tillämpningar, t.ex. mindre vattenbroar och kulvertar, ekologiska korsningar, gångtunnlar, järnvägsövergångar etc.

UltraCor ViaCon
UltraCor
SuperCor
MultiPlate
HelCor
Conspan
Conspan
ViaCon Acrow bridge
Acrow bridges/tillfälliga broar
ViaCon group plastic pipes
Plaströr/kulvertar
TrenchCoat PipeArch
TrenchCoat PipeArch

Funktion och användning

Dräneringsprojekt

I dräneringsprojekt där vattenflöden måste hanteras effektivt är valvbågar oumbärliga. De låter vattnet passera under vägar och infrastruktur, vilket minskar risken för översvämningar.

Restaurering av vattendrag

Valvbågar används ofta för att ersätta äldre rörbroar och återställa vattendragens naturliga botten. Genom att placera block av olika storlekar på den gamla bädden efterliknar de vattendragets naturliga form och underlättar fiskvandring.

Materialval

Valvbågar kan konstrueras av antingen galvaniserat stål eller betong. Valet av material beror på projektets behov och miljökrav. Fundamenten för valvbågarna kan utgöras av olika strukturer, inklusive L-balkar i galvaniserad korrugerad stålplåt eller T-stöd i betong.

Miljöfokus

Vid användning av valvbågar är miljöskydd en prioritet. Projekten strävar efter att minimera störningar i vattendragets botten och eftersträvar återskapande av naturliga bottenstrukturer med block av olika storlekar. Erosionsskydd, inklusive användning av natursten, är en viktig komponent för att bibehålla stabila stödytor och vattenmiljön.

Tekniska aspekter

För att säkerställa valvbågens långsiktiga prestanda är det viktigt att följa materialtillverkarens rekommendationer gällande överbyggnadens tjocklek och packningsprocessen. Rätt packning är avgörande för att undvika deformation och förlänga valvbågens livslängd.

Valvbågar är en nödvändig komponent inom modern vattenhantering och miljöskydd. Deras förmåga att skapa smidiga vattenpassager och minimera påverkan på vattendrag gör dem till ett kraftfullt verktyg för att bevara miljön och säkerställa en hållbar infrastruktur. Dessa tekniska lösningar balanserar mänskliga behov med hänsyn till naturen och utgör en viktig del av vårt åtagande för en hållbar framtid.

Hör av dig!

Behöver du hjälp att välja valvbåge som passar dina behov? Vi hjälper dig!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound