sv
sv

Gabioner 

Stödmur som lateral jordbarriär 

Gabioner skyddar sluttningar och stärker brofästen

Gabioner är stödmurar av gravitationstyp som ofta används för att förstärka jord nära vatten eller för att bygga brofästen. De ser ut som rektangulära korgar av svetsat nät eller dubbeltvinnad vajer. Korgarna fylls med sten på plats eller levereras färdigfyllda och staplas sedan ovanpå varandra. Gabioner är populära på grund av sin miljövänlighet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Utöver deras användning för att stärka brofästen och stödmurar, spelar gabioner en viktig roll när det gäller erosionsskydd i slänt. Dessa robusta strukturer kan placeras längs sluttningar och kustlinjer för att förhindra markerosion och skador som kan orsakas av vattenflöden och naturliga krafter. Genom att använda gabioner som erosionsskydd kan man bevara sluttningars stabilitet och minimera nedbrytningen av jord och material som annars skulle tvättas bort av regn eller vattenströmmar.

Gabioner fungerar som ett effektivt barriärskydd och erbjuder en hållbar lösning för att bevara landskapet och minska de negativa effekterna av erosion på miljön. Deras mångsidighet gör dem till en värdefull komponent inte bara för stödmurar och brofästen utan också för att bevara och skydda våra naturliga omgivningar.

 

Kontakta oss

Regional Product Manager
ellen.lidholm@viacon.se

Funktioner och fördelar 

Ekonomiskt

Gabioner går mycket snabbare att installera och är mer miljövänliga i jämförelse med motsvarande stödmurar av betong. Priset för en kvadratmeter gabionmur är upp till 70 % lägre än för betongmur. Dessutom är det möjligt att spara in transportkostnaderna när stenar används från platsen, till exempel när berg redan har sprängts för byggnationen.

Naturlig konstruktion

En gabionmur med stenyta kan se mera estetisk ut jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner passar utmärkt att använda som ett dekorativt arkitektoniskt element. Strukturen är mindre utsatt för graffiti och annan vandalism än betongmurar.

Anpassningsbart

Det är möjligt att välja specifika parametrar för just er tillämpning. Dimensioner, nät, stålets tjocklek och korrosionsskyddet kan anpassas.

Miljövänligt

En gabionmur har ett koldioxidavtryck som är cirka 80 % mindre i jämförelse med en betongvägg i motsvarande höjd. Genom att låta klätterväxter växa på muren kan klimatavtrycket minska ytterligare under gabionens långa livslängd.

Hållfasthet

Gabioner tillverkas av korrosionsskyddad stålvajer, vilket garanterar en lång livslängd på upp till 120 år. De har hög vattengenomsläpplighet, vilket ger god dränering och förhindrar att muren belastas med extra vikt.

Användningsområden
  • Byggande av stödstrukturer

  • Förstärkning av bankar i vattenmagasin eller transportanläggningar i anslutning till sådana magasin

  • Byggande eller förstärkning av brofästen

  • Stöd för strukturer av förstärkt jord

  • Mattor som används vid anläggande av vadställen och strukturer som begränsar erosion av flodbottnar och flodbankar, vattenmagasin och vattendrag nära brobärlager och jordstrukturer

.
  • Temporära strukturer som höjer eller stärker översvämningsvallar

  • Trapetsformade korgar används för att bygga fristående murar, avskärmningar och skiljemurar

  • Bullervallar

Request a quote or brochure

Have a project in mind?

Click Here

Färdigfyllda gabioner

För de som önskar en ännu smidigare lösning är färdigfyllda gabioner ett praktisk alternativ. Den här typen av gabioner levereras färdigfyllda och maskinvibrerade och är klara för installation. Detta sparar tid och arbete på byggarbetsplatsen och minskar kraven på att transportera och hantera stenmaterial. Färdigfyllda gabioner är ett bra val när snabb installation är viktig och kan hjälpa till att effektivisera projekt och minimera byggkostnader.

I större projekt är det än mer effektivt att fylla gabionerna på projektplats med överskottsmassor, alternativt på en bergtäkt i närheten. Maskinutrustning för fyllning och vibrering flyttas i sådant fall till eller i närheten av projektet för bästa lösning i kundens projekt.

Mer om gabioner som stödmur

Gabioner fungerar utmärkt som stödmurar och är en pålitlig lösning för att säkra sluttningar och stärka brofästen. Deras strukturer av gravitationstyp ger stabilitet och hållbarhet, samtidigt som de tillåter dränering och förhindrar överflödig viktbelastning. Oavsett om det är för att förhindra erosion längs vattendrag eller skapa starka stödmurar för infrastrukturprojekt, har gabioner visat sig vara en mångsidig och pålitlig lösning för att hantera olika utmaningar inom anläggningsbranschen.

Kontakta oss

Har en idé eller ett projekt, låt oss samarbeta!

Kontakta oss

Vanliga frågor om gabioner

Varför används gabioner?

Gabioner används som ett mer hållbart alternativ vid alla typer av stödmurar, fristående murar, erosionsskydd, bullerskydd, och förstärkningar av brofästen. Vidare kan de även användas som dekorativa element inom arkitektur och landskapsdesign. De är populära på grund av sin kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Hur installeras gabioner?

Gabioner installeras enklast genom att stapla färdigfyllda korgar på varandra. Sten fylls i korgarna direkt på projektplats eller levereras färdigfyllda från lagerplats. Det är viktigt att ta reda på förutsättningarna och följa rådande konstruktionsprinicper för att säkerställa murstabilitet.

Vilka fördelar har gabioner jämfört med andra stödmurar?

Gabioner är i de allra flesta fall en mer kostnadseffektiv och miljöekonomiskt alternativ än traditionella betongmurar. En Gabionmur är fullt ut en cirkulär lösning, anpassningsbara, estetiskt tilltalande och självdränerande av naturen.

Hur länge håller en gabionmur?

Gabioner är kända för sin långa livslängd och kan hålla i upp till 120 år eller mer. De tillverkas vanligtvis av korrosionsskyddad stålvajer, vilket ger långvarig hållbarhet. Vi har olika korrosionsskydd beroende på vad applikationsområdet kräver

Vilka storlekar på gabioner finns det?

ViaCon levererar alltid i standardstorlekar på färdigfyllda gabioner från mindre storlekar upp till 200x100x100 cm. Eventuella anpassningar ute på projektplats sker med lösa nätdelar.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound