sv
sv

Gabioner 

Stödmur som lateral jordbarriär 

Gabioner skyddar sluttningar och stärker brofästen

Gabioner är stödmurar av gravitationstyp som ofta används för att förstärka jord nära vatten eller för att bygga brofästen. De ser ut som rektangulära korgar av svetsat nät eller dubbeltvinnad vajer. Korgarna fylls med sten på plats eller levereras färdigfyllda och staplas sedan ovanpå varandra. Gabioner är populära på grund av sin miljövänlighet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Kontakta oss

Funktioner och fördelar 

Ekonomiskt

Gabioner går mycket snabbare att installera och är mer miljövänliga i jämförelse med motsvarande stödmurar av betong. Priset för en kvadratmeter gabionmur är upp till 70 % lägre än för betongmur. Dessutom är det möjligt att spara in transportkostnaderna när stenar används från platsen, till exempel när berg redan har sprängts för byggnationen. 

Naturlig konstruktion

En gabionmur med stenyta kan se mera estetisk ut jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner passar utmärkt att använda som ett dekorativt arkitektoniskt element. Strukturen är mindre utsatt för graffiti och annan vandalism än betongmurar. 

Anpassningsbart

Det är möjligt att välja specifika parametrar för just er tillämpning. Dimensioner, nät, stålets tjocklek och korrosionsskyddet kan anpassas. 

Miljövänligt

En gabionmur har ett koldioxidavtryck som är cirka 80 % mindre i jämförelse med en betongvägg i motsvarande höjd. Genom att låta klätterväxter växa på muren kan klimatavtrycket minska ytterligare under gabionens långa livslängd. 

Hållfasthet

Gabioner tillverkas av korrosionsskyddad stålvajer, vilket garanterar en lång livslängd på upp till 120 år. De har hög vattengenomsläpplighet, vilket ger god dränering och förhindrar att muren belastas med extra vikt.

Användningsområden
  • Byggande av stödstrukturer

  • Förstärkning av bankar i vattenmagasin eller transportanläggningar i anslutning till sådana magasin

  • Byggande eller förstärkning av brofästen

  • Stöd för strukturer av förstärkt jord

  • Mattor som används vid anläggande av vadställen och strukturer som begränsar erosion av flodbottnar och flodbankar, vattenmagasin och vattendrag nära brobärlager och jordstrukturer

.
  • Temporära strukturer som höjer eller stärker översvämningsvallar

  • Trapetsformade korgar används för att bygga fristående murar, avskärmningar och skiljemurar

  • Bullervallar

Request a quote or brochure

Have a project in mind?

Click Here

Kontakta oss

Har en idé eller ett projekt, låt oss samarbeta!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound